Nieuwe Successiewet dit jaar van kracht

De Successiewet 1956 is vernieuwd. De eerste opvallende verandering is een verheldering van de naam. De ouderwetse term ‘successierecht’ wordt vervangen door het veel duidelijker ‘erfbelasting’. En zo heet ‘schenkingsrecht’ voortaan ‘schenkbelasting’.Een ander groot verschil met de oude wet is de vereenvoudigde tarieftabel. Onder de oude wet waren er drie categorieën (met een onderverdeling) en maar liefst 21 tarieven. Nu zijn het slechts drie categorieën en zes tarieven voor de schenk- en erfbelasting 2010.

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1: partners en kinderen
€ 0-118.000 10%
> € 118.000 20%

Tariefgroep 1A: kleinkinderen
€ 0-118.000 18%
> € 118.000 36%

Tariefgroep 2: broers, zusters, ouders
€ 0-118.000 30%
> € 118.000 40%

De nieuwe vrijstellingen van de erfbelasting 2010 zijn voor:
Partners € 600.000
Kinderen en kleinkinderen € 19.000
Zieke en gehandicapte kinderen € 57.000
Ouders € 45.000
Overige verkrijgers (‘derden’) € 2.000

De nieuwe vrijstellingen voor de schenkbelasting 2010 zijn voor:
Kinderen € 5.000
Kinderen 18-35 jaar (eenmalig) of € 24.000
Kinderen 18-35 jaar (eenmalig) indien voor aankoop huis of voor studie € 50.000
Overige verkrijgers (‘derden’) € 2.000

‘Voetvrijstellingen’
Alle vrijstellingen zijn met ingang van 2010 ‘voetvrijstellingen’. Dat betekent dat de vrijstelling niet vervalt als meer wordt verkregen dan de vrijstelling, zoals bij een drempelvrijstelling wel het geval is. Dit is gunstiger voor de verkrijger. Bij een voetvrijstelling moet er alleen worden betaald over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Gevolgen nieuwe schenk- en erfbelasting
– Voor de partner stijgt de vrijstelling voor erfbelasting naar € 600.000 (in 2009: € 532.570). Het tarief bedraagt maximaal 20% en tot € 118.000 geldt een tarief van 10%.
– Voor kinderen bedraagt het tarief maximaal 20%. Voor een schenking of erfenis tot € 118.000 bedraagt het tarief 10%. De vrijstelling voor erfbelasting is € 19.000, voor zieke en gehandicapte kinderen geldt een vrijstelling van € 57.000.
De vrijstelling voor schenkbelasting is jaarlijks € 5.000. De eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting is € 24.000. Dit bedrag kan worden verhoogd naar € 50.000 als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of voor een studie.
– Voor kleinkinderen is er voor erfbelasting een vrijstelling van € 19.000. Hier zijn ook twee tarieven, waarbij € 118.000 de grens vormt. Tot dit bedrag is het tarief 18%, daarboven is het 36%. Voor schenkbelasting geldt een vrijstelling van € 2.000.
– Voor overige verkrijgers (‘derden’, zoals broers, zusters, ouders, neven, nichten, niet-verwanten) geldt een vrijstelling van € 2.000. Men betaalt 30% over de eerste € 118.000 en 40% over het meerdere.