Obstakel bij opname stamrechtaanspraak in eigen beheer

Indien u als dga uw in eigen beheer gehouden stamrechtaanspraak in één keer volledig opneemt, kunt u een beroep doen op de aantrekkelijke 80%-regeling. Deze regeling moet een boost aan de economie geven en extra belastingopbrengsten genereren. Echter, in de praktijk blijkt een obstakel op de weg. Het bepalen van de afkoopwaarde van het loonstamrecht in eigen beheer is namelijk met zoveel regels en onduidelijkheden omkleed dat van een simpele opname geen sprake is. Deze afkoopwaarde moet uiteindelijk uitwijzen welk bedrag belast is bij opname van het stamrecht.
De regels gaan uit van de berekening voor afkoop die een bank of onafhankelijke verzekeraar zou hanteren. Daarbij telt niet alleen de reservewaarde mee, maar ook kosten-en winstopslagen en zelfs de gezondheidstoestand van de dga.

 

Tip
U kunt uw afkoop voor akkoord voorleggen aan de belastingdienst.