Onafhankelijke deskundige beoordeelt re-integratie

Als u werkt aan de re-integratie van een langdurig zieke werknemer, kan er een verschil van mening ontstaan. Bijvoorbeeld over de vraag welke werkzaamheden passen bij de re-integratie. Werknemer en werkgever kunnen in dat geval een deskundige raadplegen.

Het UWV heeft hiervoor het zogeheten ‘UWV-Deskundigenoordeel’ in het leven geroepen. Op verzoek van de werknemer of de werkgever geeft het UWV een oordeel over:
• de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer;
• de re-integratie-inspanningen van de werknemer;
• passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer;
• de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Niet bindend
Het deskundigenoordeel moet ervoor zorgen dat werknemer en werkgever er samen uit kunnen komen. Het oordeel is echter niet bindend. Daarom kan er geen bezwaarschrift tegen worden ingediend. Wel is het oordeel natuurlijk bruikbaar wanneer een rechter zich over de zaak zou buigen. De kosten voor het UWV-Deskundigenoordeel zijn € 50 (aanvragen via www.uwv.nl).