Onbelaste kilometervergoeding mogelijk afgeschaft in 2013

Volgens het Lente-akkoord zal in 2013 de onbelaste kilometervergoeding worden afgeschaft.Het kabinet hoopt hierdoor dat er dan minder kilometers per auto zullen worden afgelegd. De geluiden in de samenleving zijn juist dat de onbelaste reisvergoeding omhoog moet. Op 5 juni 2012 is besloten na de verkiezingen op deze maatregel terug te komen.

 

Onbelaste kilometervergoeding ontoereikend
Het MHP, de vakcentrale voor middelbaar en hoger personeel, stelt dat de belastingvrije kilometerheffing voor werknemers omhoog moet. De oplopende prijzen aan de pomp vormen hier een rechtvaardiging toe.

 

Beperking fiscaal vrijgestelde kilometerheffing uit den boze
Tijdens de besprekingen in het Catshuis is de beperking van de fiscaal vrijgestelde kilometervergoeding aan bod gekomen. In 2004 werd de fiscale kilometervergoeding verlaagd van 28 cent naar 18 cent. Deze vergoeding is vanaf 2004 slechts eenmaal verhoogd naar 19 cent. De brandstofprijzen zijn echter alleen maar hoger geworden. Er lijkt dus geen enkele grond te bestaan om de fiscale kilometerheffing nog verder te verlagen, omdat door het niet indexeren van de kilometerheffing door de werknemer al geld wordt bijgelegd.

 

Actuele kilometervergoeding
Sinds 2004 is de onbelaste kilometerprijs gebaseerd op variabele kosten. Deze kosten bestaan enerzijds uit brandstofkosten en anderzijds uit een deel van de onderhoudskosten. Als de fiscale kilometervergoeding jaarlijks geïndexeerd zou worden dan zou de fiscale kilometervergoeding 5 cent hoger moet liggen dan de huidige vergoeding.