Ondernemers krijgen meer zeggenschap over product- of bedrijfschappen

Ondernemers moeten zich periodiek kunnen uitspreken over hun product- of bedrijfschap. Sterker, zij mogen zelfs het voortbestaan van het schap aan de orde stellen. Dat is de strekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Een greep uit de uitgangspunten van het voorstel:
– verbeteren van het democratisch gehalte
– vergroten van de verantwoording en transparantie
– vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de bedrijfslichamen

Product- en bedrijfschappen, wat zijn dat precies?
Product- en bedrijfschappen zijn organisaties die als een soort ‘belangenbehartiger’ opereren voor aangesloten ondernemers. In productschappen zijn bedrijven georganiseerd die zich bezighouden met hetzelfde product. Bedrijfschappen vertegenwoordigen ondernemingen uit dezelfde branche. Naast belangenbehartiging houden de schappen zich bezig met bijvoorbeeld scholing, kwaliteitsbeheer en gezamenlijke exportpromotie.