Ongewijzigd testament met verstrekkende gevolgen voor partner

Stel, u woont samen en u bent niet gehuwd en ook geen geregistreerde partners van elkaar. U laat een testament opmaken, waarin u uw partner benoemt als uw erfgenaam mocht u overlijden zonder achterlating van een afstammeling. Een jaar later wordt uw zoon geboren. U vergeet echter uw testament aan te passen. Is uw partner nu nog steeds uw erfgenaam als u overlijdt? Nee, besliste de belastingrechter onlangs. De zoon in het berechte geval wordt aangemerkt als enige erfgenaam en aangeslagen voor de erfbelasting. Het testament heeft zijn betekenis verloren, omdat de erflater een afstammeling heeft. De erfopvolging vindt dan plaats volgens de wettelijke regels. De zoon is daardoor de erfgenaam en niet de partner.