Ontslag met wederzijds goedvinden tijdens ziekte is mogelijk

Volgens het UWV kan een dienstverband worden beëindigd met wederzijds goedvinden tussen de werkgever en de werknemer tijdens ziekte van de werknemer.
Ontslag met wederzijds goedvinden?
Volgens het UWV kan een dienstverband worden beëindigd met wederzijds goedvinden bij een werknemer die 104 weken of langer ziek is. Voorwaarden zijn dat de werkgever aan zijn re -integratieverplichting heeft voldaan en dat er geen passend werk is.
Een werkgever spreekt bij ontslag met wederzijds goedvinden samen met de werknemer af dat het dienstverband eindigt. De werknemer stemt hier mee in. Toestemming van UWV Werkbedrijf om het dienstverband te mogen opzeggen, is dan niet nodig. Ook hoeft de werkgever bij de kantonrechter niet om ontbinding van het arbeidscontract te vragen.
De werkwijze bij ontslag met wederzijds goedvinden
Het is beter om de afspraken over het ontslag schriftelijk vast te leggen in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. De werkgever moet het samen met de werknemer eens zijn over de inhoud van de overeenkomst. De werkgever maakt met de werknemer afspraken over de (financiële) afhandeling van het ontslag. Bijvoorbeeld over de einddatum en de hoogte van de eventuele ontslagvergoeding.
Niet onder dwang
De werkgever kan een werknemer niet dwingen mee te werken aan ontslag met wederzijds goedvinden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de werknemer recht hebben op een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 

Let op!

Als de werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt hij geen WIA-uitkering. De werkgever moet dan nog steeds moeite doen om hem in dienst te houden. Of de werkgever helpt de werknemer een passende baan te vinden bij een andere werkgever.