Onvolledige voorlopige aanslag aangevraagd? Bestraft met vergrijpboete

Het onvolledig of opzettelijk onjuist verstrekken van gegevens en inlichtingen in het kader van de voorlopige aanslagregeling en bij herziening wordt beboetbaar per 1 januari 2014. De inspecteur kan een vergrijpboete opleggen die maximaal 100% van het belastingbedrag bedraagt dat ten onrechte is of zou zijn teruggegeven of ten onrechte niet is of zou zijn betaald.