Ook in 2013 dubbele aftrek hypotheekrente na verhuur

U hebt recht op dubbele aftrek van hypotheekrente bij leegstand van uw te koop gezette woning. Maar in deze zware financiële tijden kan het verkopen van uw woning langer duren dan verwacht. U zou ervoor kunnen kiezen om uw oude woning tijdelijk te gaan verhuren. Dit zorgt voor extra inkomsten. Indien u uw oude woning gaat verhuren, verliest u wel uw dubbele hypotheekrenteaftrek.

Verlenging crisismaatregel
Als tijdelijke crisismaatregel is daarom in 2010 een tegemoetkoming geïntroduceerd voor woningeigenaren die in afwachting van verkoop van hun oude woning zijn en deze tijdelijk verhuren. Deze tijdelijke maatregel zorgt ervoor dat u weer recht heeft op dubbele aftrek van hypotheekrente, indien de woning na de verhuurperiode opnieuw leegstaat.

 

Hypotheekrenteaftrek is dan na verhuur alleen nog mogelijk zolang de termijn van drie jaar na afloop van het jaar waarin de woningeigenaar de woning heeft verlaten, nog niet is verstreken. Deze tijdelijke maatregel zou stoppen met ingang van 1 januari 2013, maar ook hier heeft het kabinet besloten om het te verlengen met een jaar. Deze maatregel eindigt nu per 1 januari 2014.