Ook in 2014 crisisheffing

U wordt als werkgever ook in 2014 geconfronteerd met een heffing van 16% over het loon van een werknemer voor zover dat loon het bedrag van € 150.000 overstijgt. Het gaat dan om het loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven.

Tip
Beoordeel of het loon van uw werknemer  kan worden verlaagd om beneden de grens van € 150.000 te blijven. U kunt bijvoorbeeld de uitbetaling van de 13de maand in december uitstellen. Beoordeel dus of bonussen, tantièmes en dergelijke pas uitgekeerd kunnen worden in 2014.