Ook proceskostenvergoeding bij deskundige hulp van familielid

Gaat u in bezwaar of beroep tegen een belastingaanslag en krijgt u gelijk?Dan hebt u recht op een proceskostenvergoeding, ook al wordt de aanslag maar iets verlaagd. Voorwaarde is wel dat u een deskundige, zoals een belastingadviseur, inschakelt en betaalt om het bezwaar of beroep in te dienen. Doet u alles zelf, dan krijgt u niets. Is de deskundige een familielid? Dan zal de Belastingdienst dit niet altijd zien als deskundige bijstand en u de proceskostenvergoeding weigeren. Dat is echter onterecht, zelfs al werkt het familielid op basis van ‘no cure no pay’. Wanneer een deskundige u helpt en u betaalt daarvoor, ook al is het achteraf, dan hebt u gewoon recht op een proceskostenvergoeding.

 

Stelt u zich overigens niet te veel voor van die vergoeding. U krijgt namelijk – uitzonderingen daargelaten – niet alle proceskosten vergoed, maar slechts een vast bedrag van € 218 (voorheen: € 161). Dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd als de zaak ingewikkeld of juist makkelijk is.