Ook vóór 2016 dubbele vrijstelling polissen bij ontbreken dubbele begunstiging

Bent u fiscale partners van elkaar en heeft u een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW)? Of heeft u een vóór 1 januari 2001 bestaande kapitaalverzekering in box 3? Als uw KEW, SEW, BEW of kapitaalverzekering tijdens uw leven tot uitkering komt, kunt u gebruikmaken van een dubbele vrijstelling. Vanaf 1 januari 2016 is het daarvoor niet meer nodig dat u een dubbele begunstiging in de polis heeft opgenomen.

Dit geldt sinds kort ook voor fiscale partners die al vóór 1 januari 2016 een uitkering uit een KEW, SEW, BEW of een vóór 1 januari 2001 bestaande kapitaalverzekering in box 3 hebben gehad, waarin de dubbele begunstiging ontbrak. U kunt bij het indienen van de IB-aangifte een gezamenlijk verzoek doen, op basis waarvan de uitkering bij ieder voor de helft opkomt. U kunt dan vervolgens ieder uw eigen vrijstelling benutten. Heeft de uitkering plaatsgehad in een jaar waarvan de aanslag al onherroepelijk vaststaat? In dat geval kunt om ambtshalve vermindering (laten) verzoeken.

Let op
U kunt nog verzoeken om ambtshalve vermindering als er minder dan vijf jaar zijn verstreken na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft.