Oplossing voor uw pensioen in eigen beheer?

Ja, dat zou u denken. Er wordt al zo lang over gewikt en gewogen. Er zijn inmiddels drie varianten bedacht: de vorming van een oudedagsbestemmingsreserve (OBR), het oudedagssparen in eigen beheer (OEB) en de gefaseerde afschaffing van de fiscale faciliteiten van pensioen in eigen beheer met een afkoopmogelijkheid. De laatste ontwikkeling is dat de staatssecretaris vlak voor het Kerstreces in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat hij een voorkeur heeft voor de derde variant. Maar op aandringen van met name de wetenschap en na overleg met MKB-Nederland, VNO-NCW en ONL wil hij toch ook de tweede variant nog een keer tegen het licht houden. De werkgeversorganisaties gaven namelijk aan dat veel DGA’s de voorkeur hebben voor deze variant, omdat zij dan in ieder geval nog een mogelijkheid houden om een pensioen in eigen beheer op te bouwen. De staatssecretaris laat nu beide varianten uitwerken en voorleggen aan de Tweede Kamer. Als de uiteindelijke keuze vóór het Krokusreces is gemaakt, dan wordt een conceptwetsvoorstel in de eerste helft van 2016 voor internetconsultatie voorgelegd. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017.