Opstellen één jaarrekening bespaart kleine ondernemer dubbel werk

Kleine ondernemers in het MKB hoeven nog maar één in plaats van twee jaarrekeningen op te stellen. Vanaf 1 juli 2008 kunnen zij de gegevens in hun fiscale aangifte ook gebruiken voor hun commerciële jaarrekening. Voor zover nog niet opgemaakt is dit al mogelijk voor de jaarrekening 2007.
Tijdsbeparing
Vennootschappen maken nu in een aantal gevallen nog twee, van elkaar afwijkende, jaarrekeningen op: een statutaire jaarrekening voor de aandeelhouder(s), hier worden de publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel op gebaseerd en een voor de Belastingdienst in het kader van de winstaangifte. De nieuwe maatregel stelt kleine ondernemers in staat om een jaarrekening op te stellen op basis van de aangifte voor de vennootschapsbelasting. Dat bespaart tijd, want er is minder gegevensinvoer en informatieaanlevering nodig.

Bent u een kleine ondernemer?
Om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling, moet uw bedrijf op twee achtereenvolgende balansdata voldoen aan twee van onderstaande drie criteria:

* De waarde van de activa (balanstotaal) bedraagt niet meer dan 4,4 miljoen euro.
* De netto-omzet bedraagt niet meer dan 8,8 miljoen euro.
* Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt niet meer dan 50.