Oud-werkgever moet bijbetalen bij pensioenoverdracht

Bij wisseling van werkgever moest de nieuwe werkgever tot voor kort bijdragen in de pensioenoverdracht. Sinds 1 januari 2011 verschuift die verplichting naar de oude werkgever.

Als een werknemer van werkgever wisselt, kan de waarde van zijn pensioen tegen betaling van een overdrachtkoopsom worden overgedragen aan de nieuwe werkgever. Bij de berekening van de overdrachtswaarde moeten de pensioenverzekeraars het wettelijk standaardtarief hanteren. Dit tarief is vaak hoger dan het rentepercentage dat de verzekeraars hanteren om te berekenen hoeveel geld zij in kas moeten hebben om aan een toekomstige pensioenverplichting te kunnen voldoen.

 

Geen bijbetaling meer voor nieuwe werkgever
Tot 1 januari 2011 moest de nieuwe werkgever dit tekort bijbetalen, maar sinds 1 januari 2011 is deze verplichting overgegaan naar de oude werkgever. In 2011 is het wettelijk standaardtarief relatief laag, namelijk 2,984 procent. Omdat veel pensioenverzekeraars een rekenrente hanteren van 3 procent zullen de bijbetalingen vaak meevallen. Maar als een verzekeraar een hogere rekenrente hanteert, bijvoorbeeld 4 procent, kan de bijbetaling toch een flinke last vormen. Dit zal vooral het geval zijn als de desbetreffende ex-werknemer nogal wat dienstjaren achter de rug heeft.

 

Overigens is deze bijbetalingsproblematiek niet aan de orde bij een beschikbarepremieregeling. Onder deze regeling wordt immers een kapitaal opgebouwd, waarmee later een pensioen wordt aangekocht.