Oude lijfrentepolis in de toekomst minder voordelig

Bent u in het bezit van een zogeheten oud-regime lijfrentepolis (afgesloten voor 15 oktober 1990 of 1 januari 1992), dan bent u in de toekomst misschien minder voordelig uit.Het was tot 19 augustus jl. onder voorwaarden nog mogelijk om de uitkering te laten belasten bij de minstverdienende echtgenoot/partner. Valt deze in een lager belastingtarief, dan levert u dat een belastingvoordeel op. Hebt u zo’n polis, en hebt u deze voor 19 augustus jl. op naam van uw partner laten zetten? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen voor u beoordelen of u inderdaad van het belastingvoordeel gebruik kunt maken. In dat geval moet u zich mogelijk voor 1 januari 2012 bij de Belastingdienst melden, anders gaat uw voordeel teniet.