Oudere werklozen in dienst nemen? Flinke premiekorting voor werkgevers

Sinds 1 januari 2009 is een wet van kracht geworden die werkgevers een aanzienlijke premiekorting kan opleveren. Als u een uitkeringsgerechtigde aanneemt van 50 jaar of ouder, krijgt u korting op de WW- en arbeidsongeschiktheidspremies.

Het gaat om ouderen met een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Werkgevers krijgen de korting van € 6.500 drie jaar lang. Verder krijgen werkgevers een premiekorting van € 2.750 (vanaf 2013: € 6.500) per jaar per werknemer van 62 jaar of ouder die ze in dienst houden.
Bestaande regeling vervangen
Deze wet vervangt de bestaande premievrijstellingsregeling voor het aannemen van een werknemer van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van een werknemer van 54,5 jaar of ouder. De premievrijstelling bedroeg gemiddeld € 1.500 per jaar. Als u die premievrijstelling al kreeg voor uw werknemer(s) van 54,5 jaar of ouder, behoudt u die.

Reden van de nieuwe wet
Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met deze wet meer oudere werknemers aan de slag helpen en houden. Het geld van de oude premievrijstelling ging veelal naar het in dienst houden van oudere werknemers die ook zonder ondersteuning zouden blijven werken. De ondersteuning in de nieuwe regeling is tijdelijk, namelijk maximaal drie jaar. De tegemoetkoming per jaar is echter veel hoger dan die in de oude regeling. De nieuwe wet richt zich op het in dienst nemen van oudere werknemers met een uitkering, dus juist de groep die moeilijk aan de slag komt.