Overgangsregeling (para)medici wederom verlengd

De overgangsregeling voor de belastingheffing over (para)medische diensten is wederom verlengd. Het bestaande beleid blijft tot 1 januari 2011 gehandhaafd.
Voor een aantal aangewezen (para)medische beroepen bestaat een vrijstelling van omzetbelasting. Met ingang van 1 juli 2009 is de tekst van die vrijstelling gewijzigd. De vrijstelling geldt volgens de nieuwe wettekst alleen nog als de betreffende (para)medicus voldoet aan bepaalde eisen. Zo dient deze een opleiding te hebben voltooid die voldoet aan de vereisten van de Wet BIG ofwel aan de regels van de minister van VWS. In het tweede geval gaat het om een beroepsopleiding die is vermeld in een door het ministerie van VWS bij te houden register.

Uitgestelde inwerkingtreding
De feitelijke toepassing van de nieuwe regeling is echter steeds opgeschort via een overgangsregeling. Eerst tot 1 januari 2010, later weer tot 1 juli 2010. Nu de aanwijzing van beroepsbeoefenaren door het ministerie nog niet is uitgewerkt, is de overgangsregeling verlengd tot 1 januari 2011. De regeling voor (para)medici blijft tot die tijd gelijk.