Overheid betaalt mkb minimaal zeven procent boeterente

Bedrijven die binnen de EU geld van de overheid tegoed hebben, krijgen zeven procent rente op jaarbasis boven op de wettelijke rente. Dat heeft de minister van Economische Zaken in juli afgesproken met collega’s uit andere EU-landen.

Het percentage kan nog worden verhoogd. Het Europees Parlement wil namelijk graag een percentage van negen procent invoeren. De EU-landen en het parlement gaan daarover onderhandelen.

Discussie over betalingstermijn
De Europese Commissie wilde de overheid standaard een eenmalige boete van vijf procent van het factuurbedrag opleggen bij overschrijding van de betalingstermijn. De ministers vinden de boeterente echter een betere prikkel. Men gaat nog overleggen over de termijn waarbinnen overheden in Europa hun facturen moeten voldoen. Onderzoek wijst uit dat overheden in Nederland hun rekeningen gemiddeld pas na 49 dagen betalen. De meeste bedrijven waarderen het betalingsgedrag van de overheid als ‘matig tot slecht’.

Uitbreiding regeling
Het Europarlement wil de nieuwe regeling graag uitbreiden naar betalingen tussen bedrijven onderling. Dit zou vooral gunstig zijn voor kleine en middelgrote bedrijven. De ministers zijn hier echter (nog) geen voorstander van.