Overheid biedt ondernemers extra garantie voor betalingsrisico’s

Relatief veel ondernemers zoeken – juist in deze tijden van economische crisis – naar garanties dat ze hun geld krijgen, bijvoorbeeld via een exportkredietverzekering. De overheid helpt u nu een handje met een tijdelijke aanvullende staatsverzekering waarmee u de verzekeringslimiet van uw betalingsrisico’s kunt verdubbelen.

Deze staatsverzekering is uiteraard niet zomaar in het leven geroepen. Omdat door de economische neergang ook de risico’s voor verzekeraars toenemen, hebben deze de bedragen waarvoor een bedrijf zich kan verzekeren de afgelopen periode verlaagd. Zeker voor een exportland als Nederland zou dit de handel kunnen belemmeren, met alle ongunstige gevolgen van dien.

Verzekeringslimiet wordt verdubbeld
Dankzij de maatregel van het kabinet kunnen bedrijven via hun bestaande polis bij hun kredietverzekeraar een verhoging van een verlaagde limiet aanvragen. De overheid dekt maximaal het dubbele van de verzekerde limiet. De maatregel – die geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse handel – is ingegaan op 1 juli 2009 en loopt tot en met 31 december 2009.

Voorbeeld
Een kredietverzekeraar verlaagt bijvoorbeeld de limiet van € 70.000 naar €30.000. Als ondernemer kunt u dan nog een aanvullende staatsverzekering verkrijgen van € 30.000. Hiervoor betaalt u wel een hogere premie. Het totale verzekerde bedrag mag niet hoger zijn dan de oorspronkelijke kredietlimiet.