Overheid kiest voor meer digitale dienstverlening

Nederlanders maken op grote schaal gebruik van digitale diensten van de overheid.Daarmee scoort Nederland hoog in internationaal verband. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.
Meer digitale dienstverlening levert de overheid maar ook de burger voordeel op. Dat wordt geschat op 1,6 miljoen euro per jaar voor de burger, 123 miljoen euro per jaar voor het Rijk en 215 miljoen euro per jaar voor gemeenten. De komende jaren worden de digitale diensten van de overheid verder uitgebreid. Zo worden overheden gestimuleerd om zoveel mogelijk open data beschikbaar te stellen. Hiermee wil men een bijdrage leveren aan meer efficiency en een kleinere, compacte overheid.
Internationaal
Wat de kwaliteit en reikwijdte van elektronische overheidsdienstverlening betreft staat Nederland tweede op de e-government wereldranglijst van de Verenigde Naties. Gaat het om het betrekken van mensen bij de diverse overheden via internet, oftewel e-participatie, dan staat Nederland zelfs op een gedeelde eerste plaats met Zuid-Korea.
E-overheid
In haar brief noemt Spies enkele actuele voorbeelden van digitale dienstverlening. Vanaf begin dit jaar is De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) natuurlijke personen is, met behulp van eHerkenning, aan te vragen via internet. Voorheen kon de VOG alleen worden aangevraagd op het gemeentehuis. Ook zal de belastingdienst de uitnodiging voor het doen van belastingaangifte voortaan digitaal (via de berichtenbox van MijnOverheid) versturen.
In de brief wordt verder aangegeven dat naast de voortdurende verbetering van de digitale dienstverlening er ook geïnvesteerd moet worden in persoonlijke benadering en open data. Dit omdat de minister van BZK in het geval van dienstverlening waarde hecht aan respectvolle bejegening en behoorlijk en transparant handelen.