Overheid verruimt borgstelling MKB Kredieten

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft de borgstellingregeling Besluit Borgstelling MKB Kredieten uitgebreid. Een positieve impuls voor ondernemers met grootse plannen?

De verruiming van de regeling per 2 november 2008 is het resultaat van overleg tussen het ministerie en ondernemersverenigingen over de gevolgen van de kredietcrisis voor kredietverlening door banken aan bedrijven. Om daar goed op voorbereid te zijn is besloten de garantieregeling voor het MKB, het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB), te verruimen. Hierdoor kunnen meer bedrijven een beroep doen op de regeling.

De verruiming behelst het volgende:
• Voorheen konden bedrijven met maximaal 100 personeelsleden een beroep doen op de borgstelling. Nu geldt het voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers.
• Het maximale bedrag van het bedrijfsborgstellingskrediet is verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen euro.
• Het startersborgstellingskrediet is verruimd van maximaal € 100.000 naar maximaal € 200.000.