Pas de KOR toe

Gaat u na of u in aanmerking komt voor de kleine-ondernemersregeling (KOR). U kunt onder voorwaarden een beroep doen op de KOR indien u per saldo over 2013 minder dan € 1883 aan btw hoeft af te dragen. De KOR zorgt ervoor dat u in aanmerking komt voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen.

Tip
Indien u in aanmerking komt voor de KOR kunt u tevens ontheffing voor administratieve verplichtingen aanvragen. U hoeft dan ook geen btw-aangifte meer te doen.

Let op
De KOR brengt een voordeel met zich mee. Let wel op dat u dit voordeel tot uw winst uit onderneming rekent voor de inkomstenbelasting.