Pas het normale btw-tarief toe op isolatiematerialen

Per 1 januari 2014 is het niet langer mogelijk het lage btw-tarief toe te passen op de materialen gebruikt bij het aanbrengen van isolatie. Bij het intrekken van die stimuleringsmaatregel voor de bouw is de wet zodanig aangepast dat het wel mogelijk blijft het lage btw-tarief op arbeid toe te passen. Het verlaagde tarief geldt vanaf 1 januari 2014 ook voor de arbeidscomponent van het plaatsen van (energiebesparend) glas.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat het verlaagde btw-tarief niet langer van toepassing is op de materialen gebruikt voor het aanbrengen van op energiebesparinggericht isolatiemateriaal aan woningen ouder dan twee jaar. De btw op de hieraan gerelateerde arbeidscomponent valt nog wel onder het verlaagde btw-tarief.

 

Let op
Vergeet u 2013 niet. Hebt u vorig jaar isolatiemateriaal laten aanbrengen aan een woning? Indien dit project ook in 2013 is afgerond, is het mogelijk het verlaagde btw-tarief op zowel isolatiemateriaal als arbeid toe te passen.