Periode voor afschrijven bedrijfsmiddelen zelf bepalen

Ondernemers kunnen bij nieuwe bedrijfsmiddelen die ze hebben aangeschaft, zelf bepalen wanneer ze die afschrijven. Dit is de Regeling willekeurige afschrijving. Het voordeel van deze regeling is dat u minder belasting betaalt doordat u minder winst maakt of zelfs verlies lijdt.

Door de willekeurige afschrijving kan een bedrijf investeringen die in het kalenderjaar 2009 plaatsvinden in twee jaar afschrijven: maximaal 50% in 2009 en 50% in 2010.

Voorwaarden
Het bedrag van de willekeurige afschrijving kan niet hoger zijn dan het bedrag dat voor de investeringsverplichting is betaald. De belastingplichtige moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2012 in gebruik nemen. Deze tijdelijke maatregel geldt alleen in 2009 voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen en kent enkele uitzonderingen.

Uitzonderingen
De belangrijkste uitzonderingen zijn: gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa (waaronder software), bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s. Maar taxi’s en zeer zuinige personenauto’s mogen weer wel willekeurig worden afgeschreven (onder een ‘zeer zuinige personenauto’ verstaat men een dieselauto of een niet-dieselauto met een CO2-uitstoot van respectievelijk 95 en 110 gram per kilometer). Verder zijn bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden, ook uitgesloten van de belastingregeling.