Premiekorting voor jongere werknemer

Het is tijdelijk nog aantrekkelijker gemaakt om jongere werknemers in dienst te nemen. Neemt u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere werknemer (van 18 tot en met 26 jaar) aan? Dan krijgt u een premiekorting. De voorwaarden zijn wel dat deze werknemer een WW- of bijstandsuitkering heeft gehad. Daarnaast moet u deze jonge werknemer minimaal een halfjaarcontract voor minimaal 32 uur per week aanbieden.
U krijgt een premiekorting van € 3.500 per jaar. U ontvangt de premiekorting voor de duur van de dienstbetrekking, met een maximum van 2 jaar.
Let op
Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig van het UWV of van de gemeente. Hierin staat dat hij een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam.