Privacy zakelijk e-mailverkeer kent grenzen

Voor de werkgever en de werknemer

Als werkgever opent u de zakelijke e-mailbox van uw werknemer.U leest zijn (privé)berichten. Mag dit? Het antwoord is dat u het e-mailverkeer van uw werknemer niet zomaar kunt inzien. Het e-mailverkeer van uw werknemer wordt namelijk beschermd door het recht op privacy, ook als de werknemer e-mailt vanaf de arbeidsplek. Maar wat als u bijvoorbeeld vermoedt dat er ongeoorloofde praktijken gaande zijn bij een werknemer?

 

Wilt u toch het e-mailverkeer op de werkplek kunnen controleren, dan moet u aan een aantal voorwaarden hebben voldaan. Zo moet het voor de werknemer duidelijk zijn dat een controle van de e-mails in de praktijk kan plaatshebben. Voorts moet sprake zijn van een gerechtvaardigd doel. Het vermoeden van malversaties (fraude, het doorspelen van informatie naar de concurrent, etc.) kan zo’n gerechtvaardigd doel zijn. Tot slot mag de toegepaste controle niet buitenproportioneel plaatsvinden. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u als werkgever geen ander controlemiddel heeft of de omvang van de malversatie nog niet bekend is.

 

Let op!
Het is verstandig om een eventuele controle van zakelijk e-mailverkeer vast te leggen in een reglement of in de arbeidsovereenkomst. Ook dient u dit goed te communiceren met uw personeel. Vertrouwen is goed, vastlegging en controle zijn soms beter. Raadpleeg vooraf uw adviseur over de mogelijkheden en risico’s!