Privévermogen erfgenaam voortaan beter beschermd

Bent u erfgenaam, dan kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval bent u alleen met het geërfde vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding bent u dat ook met uw privévermogen. U kunt al onbewust zuiver aanvaarden doordat u spullen van de erflater meeneemt of een schuld van de erflater erkent. De regeling voor zuivere aanvaarding wordt nu zo aangepast dat daarvan pas sprake is als u goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule die uw privévermogen beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap. Dit alles staat in het onlangs ingediend Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden.