Redelijk vermoeden nodig om vragen te stellen

Bij onduidelijkheden in uw aangifte loopt u de kans dat de fiscus vragen gaat stellen. De Hoge Raad heeft aangegeven dar de fiscus slechts een redelijk vermoeden nodig heeft om vragen te mogen stellen. De zaak was als volgt.
Een man en zijn echtgenote die een bankrekening hadden bij de Kredietbank Luxembourg, hadden de saldi van de rekening niet in hun aangifte inkomstenbelasting opgegeven. De fiscus kwam in het bezit van een microfiche met bankgegevens en legde navorderingsaanslagen op over de jaren 1990 tot en met 2000.
Daarnaast vroeg de inspecteur naar de saldi van de bankrekeningen in 2002 en 2003, maar hij kreeg daar nooit antwoord op. Uiteindelijk legde de fiscus navorderingsaanslagen op en ging daarbij uit van geschatte bedragen voor de bankrekeningen. De man vond echter dat de inspecteur deze vragen niet had mogen stellen, omdat het niet gebaseerd was op vaststaande feiten. De Hoge Raad was het daar niet mee eens. Een redelijk vermoeden was voor de Belastingdienst voldoende om vragen te stellen.