Regeling monumentenpanden gewijzigd!

Voor de ondernemer en de particulier

Per 1 januari 2012 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aftrek van kosten voor monumentenpanden.Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen monumenten die als eigen woning worden belast in box 1 en monumenten die als overig vermogen worden belast in box 3. Is uw eigen woning een monumentenpand? Dan zijn de onderhoudskosten (na aftrek van eventuele subsidies) nog maar voor 80% aftrekbaar.

 

U kunt ook niet langer de vaste eigenaarslasten in aftrek brengen. Daarnaast is het niet meer mogelijk om op de eigen woning af te schrijven. Daar staat tegenover dat de drempels die golden voor de hoogte van de aftrekposten zijn afgeschaft.

 

Let op!
Er geldt een overgangsregeling voor 2012 en 2013. Kunt u aantonen dat er vóór 1 januari 2012 onherroepelijke betalingsverplichtingen zijn aangegaan, waarvan de betaling pas in 2012 of 2013 wordt gedaan? Dan kunt u alleen voor de onderhoudskosten nog een beroep doen op de oude regeling in verband met de betalingen die hieruit voortvloeien. Dit houdt in dat de onderhoudskosten in dat geval nog voor 100% aftrekbaar zijn, rekening houdend met de drempel. De drempel bedraagt 0,8% van de WOZ-waarde, mits het monument als eigen woning dient. In alle overige gevallen bedraagt de drempel 4% van de WOZ-waarde.