Regeling vaste reiskostenvergoeding verruimd

De regeling voor vaste reiskostenvergoeding is verruimd. In de oude regeling moest uw medewerker minimaal 70% van de werkdagen naar een vaste plaats van arbeid reizen om voor een vaste onbelaste reiskostenvergoeding in aanmerking te komen. Nu mag u uw medewerker die minimaal 60% van zijn werkdagen naar een vaste plaats van werkzaamheden reist, al de vergoeding betalen alsof hij elke dag hier naartoe reist.
De overheid heeft deze regeling verruimd omdat ze het thuiswerken wil bevorderen. Voor uw medewerker is er het financiële voordeel: hij ontvangt reiskosten terwijl hij thuis werkzaam is geweest. U als werkgever heeft ook een voordeel: u hoeft minder vaak een nacalculatie te maken om de correcte vaste vergoeding te berekenen.