Regeling versneld afschrijven wordt verlengd

Ook in 2011 mag u als ondernemer gebruikmaken van de regeling om versneld af te schrijven. Deze regeling is bedoeld om ondernemers te stimuleren meer te investeren.

Sinds 2009 kan een ondernemer investeringen in twee jaar tijd afschrijven, namelijk maximaal 50 procent in het investeringsjaar en maximaal 50 procent in het daaropvolgende jaar. Deze regeling was al verlengd tot en met 2010 en is ook nog eens – met terugwerkende kracht tot en met 2009 – versoepeld.

In het investeringsjaar mag nog steeds maximaal 50 procent van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel worden afgeschreven. De versoepeling van de regeling houdt in dat het restant eventueel mag worden uitgesmeerd over de daaropvolgende jaren. Daarbij geldt geen beperking tot maximaal 50 procent.

Let op!
Voorwaarde is wel dat u het bedrijfsmiddel tijdig in gebruik neemt. Als het gaat om een investering in 2009, dan moet dit voor 2012 gebeuren. Voor een investering in 2010 moet de ingebruikname vóór 2013 plaatsvinden. Voor het in gebruik nemen van het bedrijfsmiddel waarin in 2011 is geïnvesteerd, gaat naar verwachting een uiterste datum van 31 december 2013 gelden (dus vóór 2014).