Regels btw-correctie privégebruik auto op de schop

Sinds 1 juli 2011 is de regelgeving omtrent de btw-correctie op het privégebruik van een auto van de zaak gewijzigd. Belangrijkste aanpassing is dat u in plaats van de btw-correctie nu een standaard btw-afdracht betaalt van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. De nieuwe regeling is vooral voordelig voor bezitters van een ‘gewone’ auto van de zaak.

Btw-correctie: hoe zat het ook alweer?
Maken u of uw werknemers gebruik van een auto van de zaak? Dan mag u gedurende het jaar alle btw aftrekken op aanschaf, gebruik (bijvoorbeeld benzine) en onderhoud van de auto. (Hierbij gaan wij ervan uit dat u btw-ondernemer bent.) Wordt de auto van de zaak ook privé gebruikt, dan moet u de afgetrokken btw in de laatste btw-aangifte van het jaar corrigeren. U betaalt dan in wezen voor het privégebruik van de auto. Die correctie is het deel van de btw dat toegedeeld kan worden aan het privégebruik van de auto. Nu is dat niet altijd eenvoudig te berekenen. In de oude situatie mocht u daarom gebruikmaken van de volgende vuistregel: btw-correctie = 12% van de bijtelling in de inkomstenbelasting of loonheffing.

 

Rekenvoorbeeld 1
U rijdt een auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 20.000. Uw bijtelling voor de loonheffing is 25%. 25% van € 20.000 = € 5.000. De btw-correctie is 12% van € 5.000 = € 600.

 

Rekenvoorbeeld 2
U rijdt een milieuvriendelijke auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 20.000. Uw bijtelling voor de loonheffing is 14%. 14% van € 20.000 = € 2.800. De btw-correctie is 12% van € 2.800 = € 336.

 

Waarom is de btw-correctie gewijzigd?
Zoals uit bovenstaande rekenvoorbeelden blijkt, ligt het bijtellingspercentage van milieuvriendelijke auto’s lager dan dat van ‘gewone’ auto’s. Een milieuvriendelijke auto heeft dus ook een lagere btw-correctie. De rechter heeft onlangs bepaald dat dit, grofweg gezegd, discriminerend is. Gevolg van deze uitspraak is dat nu iedereen met een hoge btw-correctie die correctie kan verlagen met een beroep op de uitspraak van deze rechter. De Nederlandse schatkist kan dus een groot bedrag aan btw-correcties mislopen. Het ministerie heeft daarom hoger beroep aangetekend en met spoed de wet per 1 juli aangepast.

 

Hoe ziet de nieuwe regeling eruit?
Gebruikt u uw auto van de zaak ook privé? Dan is er vanaf 1 juli geen btw-correctie meer, maar een standaardafdracht van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (een zogeheten ‘fictieve dienst’). De btw die u moet betalen hangt nu dus niet meer samen met de bijtelling in de inkomstenbelasting of loonheffing. Ook maakt het niet meer uit of uw auto milieuvriendelijk is en of u de auto gebruikt voor privéritten.

Rekenvoorbeeld 1
U rijdt een auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 20.000. Uw bijtelling voor de loonheffing is 25%. 25% van € 20.000 = € 5.000. De standaardafdracht is 2,7% van € 20.000 = € 540 (oude situatie: € 600 btw-correctie).

Rekenvoorbeeld 2
U rijdt een milieuvriendelijke auto van de zaak met een cataloguswaarde van € 20.000. Uw bijtelling voor de loonheffing is 14%. 14% van € 20.000 = € 2.800. De standaardafdracht is 2,7% van € 20.000 = € 540 (oude situatie: € 336 btw-correctie).

Rekenvoorbeeld 3
U rijdt geen privékilometers met uw auto van de zaak (cataloguswaarde: € 20.000). Uw bijtelling voor de loonheffing is 0% van € 20.000 = € 0. De standaardafdracht is 2,7% van € 20.000 = € 540 (oude situatie: € 0 btw-correctie).

Rekenvoorbeeld 4
Uw medewerker rijdt in een zogenoemde doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto. U koopt zijn bijtelling in de loonheffing af voor € 300 per jaar. De standaardafdracht is 2,7% van € 20.000 = € 540 (oude situatie: € 36 btw-correctie).

Wat verandert er nog meer?
Naast de btw-correctie is de wet op een aantal andere punten ingrijpend aangepast:
• Voor de btw worden ook woon-werkkilometers vanaf 1 juli als privékilometers gezien. Berekent u de btw voor het privégebruik met behulp van een rittenadministratie? Dan moet u niet alleen de ‘echte’ privékilometers, maar ook de woon-werkkilometers als privékilometers meetellen.
• Onder meer de bijzondere regelingen voor autodealers en voor de doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto zijn per 1 juli vervallen.
• Gebruikt u als ondernemer uw privéauto ook voor de zaak? Dan kon u tot 1 juli 75% van de btw op het onderhoud en gebruik (dus niet op aanschaf) van de auto in aftrek brengen. U mocht er tevens voor kiezen het werkelijke zakelijke deel van deze btw af te trekken. Vanaf 1 juli is ook deze 75%-regeling komen te vervallen.

Let op!
Wel bestaat de kans dat er soortgelijke regelingen komen voor privéauto’s, autodealers, etc. Houd onze volgende nieuwsbrieven dus goed in de gaten!