Registratieplicht voor uitlenen arbeidskrachten

Door een wijziging in de “Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs” (Waadi) is iedereen die arbeidskrachten verhuurt (uitleners) vanaf 1 juli 2012 verplicht zich te registreren bij de Kamer van Koophandel (KvK).Door een registratieplicht in te voeren, wil de overheid malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aanpakken. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inhuurt (inleners).

 

Consequenties uitleners
Uitleners moeten vanaf 1 juli in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening hebben opgenomen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, kunnen dit via een wijzigingsformulier doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Uitleners die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen kunnen dit telefonisch of per mail doorgeven aan de Kamer van Koophandel in hun regio.

 

Consequenties inleners
De wet heeft ook consequenties voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt. Inleners mogen niet meer gebruik maken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan. Inleners kunnen controleren of uitleners goed geregistreerd staan op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/waadi).

 

SNA-keurmerk
Ondernemingen die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, kunnen hun onderneming laten certificeren en het SNA-keurmerk krijgen. Inleners die gebruik maken van een uitzendorganisaties met een SNA-keurmerk zijn per 1 juli 2012 onder voorwaarden gevrijwaard van de inlenersaansprakelijkheid. Zij worden dan niet meer aansprakelijk gesteld voor de betaling van achterstallige loonheffingen en omzetbelasting van de onderneming die aan het personeel ter beschikking heeft gesteld.

 

Let op!
Bij controle van de Inspectie SZW kan de uitlener bij overtreden van deze wet een boete van € 12.000 per werknemer worden opgelegd. Bij een volgende overtreding wordt de boete verhoogd tot € 24.000 en bij een derde overtreding zelfs € 36.000 per werknemer. Leent u weleens personeel uit? Laat u dan registreren. Het kost niets en verkomt eventuele problemen. Ook als inlener kunt u worden beboet!