Reistijd is werktijd

Heeft u ambulante werknemers in dienst? Wees er dan alert op dat zij de arbeidstijdenwet niet overtreden. De Europese rechter besliste onlangs dat de tijd tussen het moment dat een werknemer van huis vertrekt naar een klant ‒ of vice versa ‒ wordt aangemerkt als werktijd. Deze tijd wordt ook niet gezien als rusttijd. Dit gegeven zegt overigens op zich nog niets over het feit of een werknemer ook beloond wordt voor deze tijd of niet. Dat hangt namelijk af van de gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer. Tot ambulante medewerkers worden ook thuiswerkers gerekend, mensen in de thuiszorg, vertegenwoordigers of klusjesmensen; iedereen die geen vaste werkplek heeft. Het reizen van huis naar de vaste werkplek wordt niet gezien als werktijd.