Rentevoordeel personeelslening wordt belast

Verstrekt u als werkgever een renteloze lening aan uw werknemers voor (de aankoop of verbetering van) de eigen woning? In dat geval mag u nu nog het rentevoordeel op nihil waarderen. Vanaf 2016 komt deze vrijstelling (nihilwaardering) te vervallen. Dit hangt samen met de stapsgewijze afbouw van de hypotheekrenteaftrek in de hoogste tariefschijf van de  inkomstenbelasting. Hierdoor levert de nihilwaardering van het rentevoordeel van een personeelslening een toenemend voordeel op voor uw werknemers. Dat vindt de staatssecretaris niet gewenst, dus heeft hij in een wetsvoorstel voorgesteld deze nihilwaardering per 1 januari 2016 te laten vervallen.

U geeft vanaf 2016 in de loonaangifte aan dat een werknemer een personeelslening heeft en dat het rentevoordeel bij hem/haar tegen het tabeltarief is verloond. Dit verloonde rentevoordeel wordt opgenomen in de voor-ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Omdat u als werkgever niet kunt bepalen welk deel van het rentevoordeel kan worden aangemerkt als aftrekbare eigenwoningrente (waardoor het gehele rentevoordeel tegen het tabeltarief wordt verloond), wordt de aftrekbaarheid van de rente bepaald bij de aangifte inkomstenbelasting.

Let op
Het belasten van het rentevoordeel leidt ook tot verhoging van het loon voor de sociale verzekeringen. Voor zover het loon nog niet boven het maximumpremieloon (in 2015: € 51.976) lag, stijgt de grondslag voor de heffing van premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Ook het dagloon voor de berekening van een uitkering stijgt. Bij de verrekening van de inkomsten uit dienstbetrekking met een uitkering wordt het rentevoordeel verrekend. Dit kan leiden tot een lagere uitkering.

Tip
De nihilwaardering blijft wel bestaan voor de personeelslening voor de aanschaf van een gewone of elektrische fiets of een elektrische scooter.