Rittenregistratie voor bestelauto’s vereenvoudigd

Als uw medewerker met de bestelauto van de zaak vaak veel ritten op een dag heeft, kan een rittenregistratie bijhouden (i.v.m. het privégebruik van het voertuig) een grote last zijn, zowel voor u als voor uw medewerker.

In dit geval mag de medewerker het bewijs voor het aantal gereden privékilometers leveren met een combinatie van een vereenvoudigde rittenregistratie en de zakelijke adressen in de (project)administratie van de werkgever.
Afspraken
Voorwaarde is wel dat werkgever en werknemer afspreken dat:
– de werknemer een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt;
– privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan;
– de werkgever de zakelijke adressen in zijn (project)administratie heeft.
Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Registratiegegevens
De vereenvoudigde rittenregistratie moet het volgende bevatten:
– de gegevens van de bestelauto (merk, type, kenteken);
– de gegevens per dag (datum, werktijd, begin- en eindkilometerstand, een verwijzing naar zakelijke adressen in de (project)administratie van de werkgever, en de volgorde waarin deze adressen zijn bezocht als dat niet uit de administratie van de werkgever blijkt).

Maakt de werknemer met de bestelauto een privérit, dan vermeldt hij:
– de datum;
– de begin- en eindkilometerstand van de privérit;
– het vertrek- en aankomstadres.