Schaf vóór 1 juli 2012 zuinige leaseauto aan

Voor de werkgever en de werknemer

Per 1 juli 2012 wordt de bijtelling voor zuinige auto’s gewijzigd. De aan de bijtelling gekoppelde CO2-waarden worden verder aangescherpt.De staatssecretaris van Financiën heeft het toekomstige beleid toegelicht aan de hand van een tweetal situaties:

1. U schaft vóór 1 juli 2012 een zuinige auto aan.
Op basis van de voorgestelde wettekst blijft u profiteren van de lage bijtelling van 14% of 20%. Voorwaarde is wel dat de auto voor 1 juli voor het eerst op naam is gesteld en onafgebroken voor en vanaf 1 juli ter beschikking staat. Zolang de auto maar niet van eigenaar verandert dan wel aan dezelfde persoon ter beschikking blijft staan, blijft de lage bijtelling van toepassing.

2. U schaft na 1 juli 2012 een zuinige auto aan.
In deze situatie kunt u gedurende 60 maanden profiteren van de lage bijtelling. Na de periode van 60 maanden geldt voor u het bijtellingspercentage volgens de criteria die op dat moment van kracht zullen zijn.

Let op!
Bent u van plan een zuinige auto van de zaak aan te schaffen? Wij adviseren u dit te doen vóór 1 juli 2012. Let wel op dat het krijgen van een auto op kenteken enige tijd kan duren. Zorg er dus voor dat u uw auto vóór 1 juli 2012 op kenteken krijgt. Daarnaast benadrukken we dat de voorgestelde regeling complex is en diverse bijzondere bepalingen bevat. Neem met ons contact op voor de in uw situatie geldende regels.