Schatting voor voorlopige aanslag niet meer verplicht

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, zijn niet meer verplicht om binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar de belastbare winst te schatten. De Belastingdienst heeft deze verplichting namelijk met ingang van 1 januari 2011 afgeschaft.

De Belastingdienst zal wel in het najaar een controle uitvoeren om te kijken of een onderneming terecht geen voorlopige aanslag heeft ontvangen. Als dat niet zo is krijgt u als ondernemer alsnog een brief met het verzoek om de belastbare winst te schatten. Bedrijven kunnen nog wel zelf verzoeken om de voorlopige aanslag te wijzigen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een ondernemer in 2011 hogere of lagere belastbare winsten verwacht dan op de voorlopige aanslag staat. En als een onderneming helemaal geen voorlopige aanslag heeft gekregen maar wel verwacht dat zij over 2011 winst maakt, kan zij een voorlopige aanslag aanvragen.

 

Heffingsrente
Houd er rekening mee dat de Belastingdienst heffingsrente in rekening brengt als na afloop van een jaar toch belasting moet worden betaald. Heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. Het is niet mogelijk om een voorlopige aanslag aan te vragen of te wijzigen als al aangifte is gedaan.