Schenk onder schuldigerkenning

Om bij overlijden successiebelasting te besparen, kunt u als ouder een schenking op papier aan uw kinderen doen. Hierin verklaart u dat u een bepaald bedrag – de schenking – schuldig bent aan uw kinderen.Verder bepaalt u dat u rente betaalt aan de kinderen en dat de schuld pas opeisbaar is nadat u overleden bent. Voordeel is dat u nog steeds over het geld blijft beschikken en uw kinderen genieten van de fiscale voordelen.

 

Let op
Voor de schenking op papier geldt een aantal voorwaarden:

• de schenking moet gedaan zijn via een notariële akte;
• er moet sprake zijn van minimaal 6% rente over de lening van de kinderen;
• deze rente moet daadwerkelijk jaarlijks worden betaald.