Schenk tot € 100.000 belastingvrij

De eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor kinderen tussen 18 en 40 jaar die een schenking ontvangen van hun ouders in verband met de eigen woning wordt op een aantal punten versoepeld. Zo wordt de hoogte van de vrijstelling per 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 verhoogd van € 51.407 naar maximaal € 100.000. Ook de groep schenkers wordt tijdelijk uitgebreid.De vrijstelling is straks ook van toepassing als men een schenking ontvangt van iemand anders dan een ouder (zoals andere familieleden of derden). Vanaf 1 oktober is het voor onbepaalde tijd ook toegestaan de schenking te gebruiken voor de aflossing van een restschuld voor de eigen woning.

 

Let op
De schenking moet verband houden met de eigen woning. Denk hierbij aan de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

Als de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld, let er dan op dat de hypotheekverstrekker mogelijk boeterente en kosten in rekening brengt bij vroegtijdige aflossing.