Schenking aan kinderen in 2010 veelal minder gunstig

Staatssecretaris De Jager heeft voorgesteld om de belastingheffing op erven en schenken in 2010 aanzienlijk te verlagen. Dit geldt helaas niet in alle gevallen. Schenken aan kinderen wordt in 2010 in veel gevallen juist een stuk minder aantrekkelijk. In het onderstaande overzicht vindt u een aantal concrete voorbeelden:

bedrag van          Te betalen be-         Te betalen be-           Verschil t.o.v.
schenking            lasting hierover in   lasting hierover in      2009
2009                         2010
€  7.500                  € 147,20                 € 250,00                   € 102,80 meer
€  10.000                € 272,20                 € 500,00                   €  227,80 meer
€  25.000                € 1.022,20              € 2.000,00                €  977,80 meer
€  50.000                € 2.952,63              € 4.500,00                € 1.547,37 meer
€ 100.000               € 9.082,17              € 9.500,00                €  417,83 meer
€ 125.000               € 12.832,17            € 12.000,00              €  832,17 minder
€  175.000              € 20.332,17            € 21.500,00              € 1.167,83 meer

Ondanks dat het voorstel nog officieel moet worden goedgekeurd, adviseren wij u nog dit jaar contact met ons op te nemen als u van plan bent een schenking te doen. Vaak is het immers juist raadzaam nog in 2009 te schenken i.p.v. in 2010.