Schrijf uw bedrijfsmiddelen nu nog versneld af

Voor de ondernemer en de bv

Sinds 2009 kunt u investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen versneld afschrijven. Deze mogelijkheid loopt echter af eind dit jaar. Wees er dus snel bij!Wat houdt deze regeling in?
In het investeringsjaar mag u maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig afschrijven (maar maximaal het bedrag dat is betaald). Het restant mag u naar keuze afschrijven in één of meer van de volgende jaren. U kunt voor het laatst in uw aangifte 2011 nog gebruikmaken van de versnelde (willekeurige) afschrijving.

 

Voorbeeld
U heeft dit jaar een nieuwe bestelauto gekocht, volledig betaald en in gebruik genomen. De aanschafprijs van deze auto is € 30.000. De jaarlijkse afschrijving bedraagt normaal maximaal 20% van de aanschafwaarde. Door in 2011 nog gebruik te maken van de versnelde afschrijvingsmogelijkheid kunt u voor dit jaar nog een bedrag van maximaal 50% aftrekken van de winst. In dit voorbeeld is dat 50% van € 30.000 = € 15.000. In één of meer van de volgende jaren schrijft u het restant af.

 

Let op!
De regeling geldt niet voor alle investeringen. De versnelde afschrijving is NIET van toepassing op onder meer:
• personenauto’s (maar taxi’s en zeer zuinige auto’s met een bijtelling van 0 of 14% kunnen wel weer versneld worden afgeschreven);
• gebouwen;
• immateriële activa (bijvoorbeeld software);
• voor verhuur bestemde bedrijfsmiddelen.

 

Tip!
Investeer nog dit jaar in een kwalificerend bedrijfsmiddel en benut het voordeel van de versnelde willekeurige afschrijving. U dient het bedrijfsmiddel uiterlijk vóór 1 januari 2014 in gebruik te nemen!