Sociale wet- en regelgeving vereenvoudigd

Met ingang van 1 januari 2011 zijn diverse UWV-regelingen vereenvoudigd. Wij zetten de belangrijkste twee voor u uiteen.

1. Vereenvoudiging zwangerschaps- en bevallingsuitkering

Er geldt vanaf 1 januari één regeling voor de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tot en met vorig jaar nog kreeg de werkneemster tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof twee aparte uitkeringen rond de bevalling. Dat betekende post voor toekenning én voor beëindiging van de verschillende uitkeringen. In de nieuwe vereenvoudigde regeling krijgt uw werkneemster tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof voortaan één doorlopende uitkering. Inhoudelijk verandert er niets aan de regeling (hoogte en duur van de uitkering blijven gelijk).

 

2. Samenloop Ziektewet met WAO, WAZ en Wajong
Een tweede vereenvoudiging is de samenloop van Ziektewet met WAO, WAZ en Wajong. Voorheen kon een werknemer naast een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ook een Ziektewet-uitkering krijgen. Het bedrag van de toegekende, heropende of verhoogde arbeidsongeschiktheidsuitkering werd volledig betaald en in mindering gebracht op de Ziektewetuitkering.

 

In de nieuwe regeling betaalt UWV alleen de Ziektewetuitkering aan uw werknemer uit. Alleen als de arbeidsongeschiktheidsuitkering hoger is, verstrekt UWV die verhoging ook. Als uw werknemer geen Ziektewetuitkering ontvangt, wijzigt er niets. Dan wordt, zoals eerder, alleen de WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering verhoogd. Voordelen: minder verschuivingen in de soorten uitkeringen en minder vaak verrekeningen achteraf van uw werknemers uitkeringen.