Spelregels digitale rittenregistraties

Het is u wel bekend dat u rittenadministratie moet bijhouden voor het aantonen van uw zakelijke en privékilometers.Nu is er een normenkader voor digitale rittenregistratiesystemen opgesteld.

 

Een rittenadministratiesysteem moet aan de volgende doelstellingen voldoen:

U moet alle ritten met de auto volledig, juist en tijdig registreren. Bijzondere gebeurtenissen zoals verschillen tussen de geregistreerde en de werkelijke kilometerstand van de auto en het wijzigen van (rit)gegevens moet u zodanig vastleggen dat zij achteraf binnen redelijke tijd kunnen worden geverifieerd.

 

De ingevoerde gegevens van ritten en bijzondere gebeurtenissen moeten een juiste, tijdige en volledige verwerking op éénduidige wijze inzichtelijk maken.

 

Het systeem mag geen functies bevatten die het mogelijk maken om geregistreerde gegevens te wissen of zodanig aan te passen dat de oorspronkelijke gegevens niet meer te traceren zijn.
Geregistreerde gegevens worden gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

 

Rapportages bevatten alle ritgegevens met alle relevante kenmerken op de juiste manier gerangschikt en geven een betrouwbaar en éénduidig beeld van de geregistreerde gegevens.

Let op!
Volgens de Vereniging Auto van de Zaak voldoet op dit moment nog geen enkel rittenregistratiesysteem aan de normen van de Belastingdienst. Wanneer systemen aan de normen voldoen, ontvangen zij een keurmerk van de vereniging.