Staat u borg voor de schulden van een bv?

Voor de ondernemer en de bv

In deze economische tijd is het voor u als ondernemer of dga steeds complexer om in aanmerking te komen voor een bedrijfsfinanciering.U dient in toenemende mate aanvullende zekerheden te geven voor de nakoming van uw financieringsverplichtingen. Denkt u bijvoorbeeld aan een hypothecaire zekerheid op een privépand, een hoofdelijke aansprakelijkheid of een aanvullende borgstelling vanuit privé.

 

Stel, u staat borg voor de financiering van uw bv en u ontvangt een borgtochtvergoeding van de bv. De borgtochtvergoeding wordt dan bij u als resultaat uit overige werkzaamheid (box 1) belast.

 

Let op!
Is er geen vergoeding afgesproken, dan kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat dit niet zakelijk is. De zakelijke vergoeding, zoals deze tussen derden zou gelden, wordt dan alsnog tot uw inkomen gerekend. De (gecorrigeerde) vergoeding is voor de bv daarentegen een fiscale kostenpost.

 

De bank spreekt u aan: wat nu?
Wat nu als de bv haar financieringsverplichtingen niet meer kan nakomen en u wordt door de bank aangesproken? Voor het bedrag dat u aan de bank voldoet, krijgt u een regresvordering op de bv. De vordering behoort tot uw werkzaamheidsvermogen. Veelal is de waarde van de regresvordering lager dan het bedrag dat u op grond van de borgstelling heeft betaald. Het verlies op deze vordering geldt als verlies uit overige werkzaamheid. Dit verlies kan worden verrekend met uw overig inkomen in box 1, zoals het dga-loon.

 

De Hoge Raad heeft onlangs uitgesproken dat al bij het aangaan van de borgstellingsovereenkomst sprake is van werkzaamheidsvermogen. Zowel de (potentiële) regresvordering als de (mogelijke) betalingsverplichting behoren daarom vanaf het begin tot dit vermogen.