Stamrecht in één keer laten uitkeren in 2014

Stamrechten die onder de stamrechtvrijstelling (zoals ontslagvergoedingen waarvoor een stamrecht is bedongen) hoeven niet meer in periodieke termijnen te worden uitgekeerd. De mogelijkheid bestaat om deze zonder heffing van revisierente, ineens uit te laten keren. De regeling maakt geen onderscheid tussen een stamrecht dat is ondergebracht in een stamrechtvennootschap, bij een bank of een verzekeraar of een beleggingsinstelling. De uitkering is volledig belast in box 1.

Als de aanspraak in 2014 ineens wordt uitgekeerd, is belasting verschuldigd over slechts 80% van het uitgekeerde bedrag. De fiscale facilitering van nieuwe stamrechten vervalt per 1 januari 2014. De stamrechtvrijstelling wordt per die datum afgeschaft. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2014 vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon ontvangt, in het jaar van ontvangst te maken krijgt met een inkomstenbelastingheffing in box 1 over het volledige bedrag.

 

Tip
Ontvangt u in 2013 nog een ontslaguitkering, dan kan het wellicht aantrekkelijk zijn om nog dit jaar een stamrecht te bedingen. Eventueel zou u deze dan volgend jaar weer voor slechts 80% belast kunnen laten uitkeren. Het ter financiering van de aanspraak verschuldigde bedrag moet wel vóór 15 november 2013 zijn overgemaakt.