Starters kunnen makkelijker lenen

Beginnende ondernemers zijn – ook of juist in tijden van economische crisis – hard nodig. De overheid wil starters steunen door hen makkelijker geld te laten lenen bij banken. Zij begint hiervoor twee proeven met garantstellingen of leningen, waarvoor 27 miljoen euro beschikbaar is.
Fonds microkredieten
De eerste proef is de oprichting van een fonds voor kredietverlening aan beginnende ondernemers. Het fonds wordt beheerd door Qredits, een samenwerkingsverband van vier banken en het ministerie van EZ. Starters met een goed bedrijfsplan die geen lening kunnen krijgen bij een bank, kunnen via dit fonds maximaal € 35.000 lenen.

Borgstellingsregeling
De tweede proef is dat de borgstellingsregeling van het ministerie van SZW uit 2007 wordt verruimd. Deze regeling – voor ondernemers in Flevoland, Rotterdam, Leeuwarden, Twente en Tilburg die starten vanuit een uitkeringssituatie – geldt nu ook voor starters zonder uitkering.

Ook coaching en advies
Naast kredieten geldt voor beide proeven dat ondernemers ook coaching en advies krijgen. De proeven lopen tot 1 januari 2011. Hierna besluiten de staatssecretarissen van beide ministeries of de ervaringen resulteren in een landelijke regeling.