Stel aankoop van lenzen of bril niet uit

Voorziet u dat u binnenkort een nieuwe bril nodig heeft? En wordt deze niet vergoed door uw verzekering? Stel de aanschaf ervan dan niet te lang uit. 2008 is namelijk het laatste jaar waarin u dergelijke ‘buitengewone uitgaven’ voor ziekte en invaliditeit onder voorwaarden van de belasting kunt aftrekken. Met ingang van 2009 wordt een minder gunstige regeling voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is dus aan te raden om de aanschaf van lenzen, een gehoorapparaat, bril, of bijvoorbeeld kunstgebit nog in 2008 te doen.
Lager drempelbedrag
U kunt de kosten (die niet door uw verzekering worden vergoed) bij uw aangifte IB 2008 opvoeren als ‘buitengewone uitgaven’. Deze uitgaven moeten wel een drempelbedrag overschrijden voordat ze voor aftrek in aanmerking komen. Het voordeel is dat de drempel voor buitengewone uitgaven met ingang van 1 januari 2008 sterk is verlaagd. Bij een verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) tot € 6.999 is de drempel € 115 (in 2007: € 793). Is uw verzamelinkomen hoger dan € 6.999? Dan is de drempel 1,65% (in 2007: 11,5%) van het verzamelinkomen.