Stel koop beleggingspand uit

Wilt u een pand kopen met de bedoeling dit vrij snel weer door te verkopen? Wacht daar dan nog even mee tot 2011.

U heeft dan namelijk langer de tijd om het pand voordelig van de hand te doen aan een nieuwe koper. Als u nog dit jaar een onroerende zaak koopt en vervolgens snel weer doorverkoopt, hoeft degene aan wie u het pand doorverkoopt alleen overdrachtsbelasting te betalen over de waardestijging tussen de twee leveringen. Om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van 6 procent overdrachtsbelasting mag de termijn tussen de twee leveringen op dit moment maximaal zes maanden bedragen. Met ingang van 1 januari 2011 wordt deze termijn waarschijnlijk verlengd tot een jaar. Een half jaar langer dus.

Let wel op dat het gaat om een tijdelijke maatregel die alleen geldt voor het pand dat u in 2011 aankoopt en vervolgens binnen twaalf maanden doorverkoopt.